Erken Boşalma Nedir?

Erken Boşalma Nedir?

Erken Boşalma Nedir? (Prematür Ejakülasyon)

Halk arasında erken boşalma olarak adlandırılan sağlık sorunu, tıp literatüründe ‘prematür ejakülasyon’ ya da ‘ejeculatio praecox’ olarak geçmektedir. Prematür kelimesi ‘zamanından önce’, ‘ejekülasyon’ kelimesi ise ‘meninin dışarı atılması’ anlamını taşımaktadır. Prematür enjeksiyon, minimal (en ufak düzeyde) bir uyarı alınması kaydı ile herhangi bir cinsel birliktelik olmaksızın ya da cinsel ilişkinin hemen başında kişinin kendi istemi, iradesi ve kontrolü dışında ejakülasyon meydana gelmesi yani boşalmasıdır.

Erkeklerde cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalar, erkeklerin %30 ile %60 oranındaki bir bölümünün bu işlev bozukluğundan olumsuz yönde etkilendiğini göstermiştir. Kimileri daha hafif düzeyde etkilenirken kimi erkek hastalar şiddetli bir şekilde erken boşalma sorunu yaşamakta ve hayatında olumsuz etkileşimlere sebebiyet vermektedir. Ejaksülasyon zamanının birey tarafından kontrol edilememesi, sonucunda ise partnerlerin orgazm seviyesine ulaşamaması aile ve çiftlerin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bir erkekte ‘erken boşalma sorunu var’ tanısının konulabilmesi için öncelikle erken boşalma olayının en az 6 ay boyunca devam ediyor olması gerekir. Aksi halde, doktorlar bu konu ile ilgili tetkikler bile yapılmasına gerek duymamaktadır. Çünkü her erkeğin zaman zaman stres ve depresyon gibi sebeplerden ötürü erken boşalma yaşayabilmesi muhtemel ve gayet doğaldır.

Erken Boşalma Tanısı Ne Zaman Konulabilir?

Hemen hemen tüm erkekler zaman zaman erken boşalma sorunu yaşayabilmektedir. Ancak bunun tıbbi anlamda bir sorun olarak nitelendirilebilmesi için erken boşalmanın 6 aydır sürüyor olması ve farklı partnerle de cinsel ilişki sırasında boşalmanın süresi ile ilgili sorun yaşanıyor olması gerekmektedir. Her iki faktör de tanının konulmasından önce önemli kriterler arasındadır.

Erken boşalma şikayetlerinin tarifinde de değişiklik söz konusudur. Kimileri için cinsel ilişkiye başladıktan çok kısa bir süre sonra (2-3 dakika gibi) oluşan boşalma durumu, kimileri için ise partnerinin orgazma ulaşmasından önce meydana gelen boşalma erken olarak nitelendirilir. Gerçek bir tanım ise; bireyin kendi kontrolü dışında meydana gelen boşalma şeklindedir.

Erken boşalma ile ilgili sıkıntılar yaşayan çoğu erkek (en az %30’u) penisinde sertleşme sorunu da yaşamaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir cinsel bir birliktelik mümkün olmamakta ve bunun sonucunda da psikolojik sorunlar yaşanabilmektedir.

Erken Boşalma Neden Olur?

Prematür ejakülasyon rahatsızlığının sebebi, boşalma refleksi sırasında istemli kontrolün sağlanamamasıdır. Normal bir erkek istediğinde kaslarını serbest bırakarak orgazm anını kendi kontrol edebilir. Ancak erken boşalma sorunu yaşayan bir erkek bunu yapamaz. Uyarılmanın kritik bir anına geldiği an refleks olarak boşalma eylemi de gerçekleşir. Bu şekilde meydana gelen erken boşalma durumlarının altında ciddi sağlık sorunlar yatabilir. Durumun ciddiyeti hakkında endişe edilmesi için ise en az 6 aylık bir süre boyunca aynı sorunu yaşıyor olunması gerekir. Çünkü zaman zaman kısa dönemli olarak oluşan prematür ejakülasyon durumu bireylerin stresli olmaları ve psikolojik olarak sağlıksız bir dönem içerisinde olmaları gibi nedenlerden dolayı da görülebilmek de ve tıpta gayet normal olarak karşılanmaktadır. Erken boşalmanın sebepleri incelendiğinde, meydana gelen %99 olguda psikolojik etkenler, geriye kalan %1’inde ise bedensel nedenler olduğu görülmektedir.

Erken boşalmaya neden olan ve erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin %99’unu etkileyen başlıca psikolojik etkenler ilk cinsel deneyim kazanma yıllarına dayanır. Çoğunda ilk cinsel deneyimlerde yaşanan problemler görülmektedir. Erkeklerin ilk cinsel tecrübelerine bakıldığında partnerlerinin genellikle hayat kadınları olduğu veya mastürbasyon ile deneyim kazanıldığı görülmektedir. Her iki durumda erken boşalmaya sebebiyet veren temel nedenlerdir.

Hayat kadınları ile yaşanan ilk birliktelikte, kadının işini, bir an önce bitirmek istemesi sebebiyle cinsellik süresi çok kısa bir zaman aralığında gerçekleşir. Sonucunda ise erkekte erken boşalma sorunu yaşanabilir. Aynı durum ilk cinsel deneyimin mastürbasyon ile olması durumunda da görülür. Erkeğin mastürbasyonda yani kendi kendini tatmin etmesinde yakalanma endişesi, gizlenme gereksinimi ve aşırı heyecan gibi durumlar sonucunda erken boşalma oluşabilmektedir. Ardından ise bu bir alışkanlığa dönebilir. Genç yıllarda yaşanan cinsel deneyimlerde kadının geç orgazm olabileceği akla gelmez. Bu zamanlarda yaşanan cinsel deneyimlerde erkeklerin tek bir amacı vardır; o da en erken şekilde boşalarak rahatlayabilmektir. Zamanla bu fikir beyne yerleşir ve tamamen bir alışkanlık olarak erken boşalma olarak karşımıza çıkar.

Erken boşalmaya zemin hazırlayabilecek bedensel nedenler de vardır. Örneğin idrar yolu iltihapları, üreme organları ve diğer idrar yolu hastalıkları, şeker hastalığı, bölgesel sinirler ile ilgili duyu hasarları ve sinirsel hastalıklar, prostat beziyle ilgili hastalıklar gibi bazı hastalıklar da erken boşalmanın altında yatan neden olabilmektedir. Karın bölgesinde meydana gelen operasyonlar da aynı şekilde boşalma kontrolünün sağlanamamasına sebebiyet verebilir. Ancak bunlar genellikle orta yaş ve üzerindeki kişilerde rastlanan nedenler arasında yer alır.

Erken Boşalmada Kullanılan Tedavi Yöntemleri

Erken boşalma tedavisi planlamasında çok sayıda metotlardan faydalanılmaktadır. İlaç tedavisi, cinsel birliktelik danışmanlığı yardımı ve davranışsal tedavi yöntemleri bu rahatsızlıkta kullanılan yöntemler arasındadır. Bu tedavilerden biri, bir kaçı veya hepsini kapsayan tedavi yöntemleri doktorlar tarafından hastanın durumuna göre tespit edilerek en kısa sürede uygulamalara başlanır.

Tedavi yöntemlerinden hangisinin ya da hangilerinin kişiye uygun olduğunun belirlenmesi aşamasında;

Kişinin yaşam tarzı ve kişinin durumu,

Erken boşalmanın primer mi yoksa sonradan mı oluşmuş olduğu,

Cinsel yaşantısının düzenli olup olmadığı,

Partneri ile birlikte cinsel birleşmede uyumun olup olmadığı konuları ele alınır.

Önceleri erken boşalma ile ilgili hiçbir sorunu yokken sonradan gelişen prematür ejakülasyon durumunda en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi ilaçlardır. İlaç uygulamalarında genellikle;

SSRI ile günlük 20-40 mg düzeyinde paroksetin alınması,

Günlük 10-50 mg dozaj aralığında klomipramin alınması,

Günlük 50-100 mg dozaj aralığında sertralin alınması,

Günlük 20-40 mg dozaj aralığında antidepresif ilaçların kullanılması önerilir.

Yukarıdaki ilaç sınıflarına ait maddeler, doktorlar tarafından her bireye uygun olan madde seçimi ile önerilmektedir. Ayrıca günlük dozaj seviye aralığı da değişken olup, kişinin bünyesine ve yaşamış olduğu problemin büyüklüğüne bağlı olarak yine doktorlar belirlenmektedir.

Erken boşalma tedavisine başlayan erkeklerin genelinde ilk hafta veya iki hafta sonunda kayda değer bir iyileşme ve boşalma zamanında anlamlı bir uzama görülür. Tedavi süreçleri genellikle 6 ile 8 hafta aralığındadır. İlacın bırakılmasında ise birden değil kademeli olarak gerçekleştirilmesi önerilir.

Ülkemizde erken boşalmada oldukça yaygın olarak kullanılan bir diğer ilaç grubu ise fosfodiesteraz inhibitörleridir. İçeriğinde bulunan sildenafil etken maddesi sayesinde tedavide ciddi anlamda iyileşmeler görülmektedir.

Topikal anestezik ajanlar olarak adlandırılan; prilokain ve lidokain gibi lokal anesteziyi mümkün kılan kremler, jeller ve spreyler de bu sorun için kullanılmaktadır. İnternet ortamından da temin edilebilen bu ilaçlar sadece orta derecede geciktirme sağlamaktadır. Ayrıca peniste geçici olarak his azalmasına veya his kaybına ve vajinal bölgede emilme durumunda vajinal hissiliğe de sebebiyet vererek orgazm kalitesinin düşmesine neden olabilmektedirler.

Eğer erken boşalma sorunu kişide sonradan oluşmamış ise, erken boşalma ile ilgili sıkıntıları hayatı boyunca yaşıyor ise yani tıbbi ismi ile primer ise davranışsal tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Bu tedavide eşlerin de tedaviye uyum sağlaması, eşlerine destek olmaları son derece önemli bir unsurdur. Davranışsal tedavi yöntemi ile erkekte orgazmı haber veren duyumlar net şekilde algılanır ve süreç ayarlamasına yardımcı olunur. Tüm bu işlem akışının çiftlerin her ikisi ile de bizzat ilgili olması sebebi ile erkek kadar partnerinin de katılımının mümkün olduğu rahat koşullarda bu yöntemden faydalanılabilir.

Erken Boşalmada Kullanılan Teknikler

Erken boşalma tedavisinde en yaygın olarak kullanılan iki adet teknik vardır. Bunlar;

Dur-Başla tekniği ve Sıkma tekniğidir.

Dur-Başla Tekniği

Masters ve Johnson’ın sıkma yöntemi olarak da bilinen bu teknikte çiftlerin erkek iyice ereksiyon oluncaya kadar birlikteliklerini sürdürmesi söylenir. Ardından erkek sırt üstü yatış pozisyonunu alır. Gözlerini kapatır ve eşi erkeğe mastürbasyon yapar. Bu esnada ise erkekten tüm dikkatini erotik hissi üzerine yoğunlaştırması istenir. Orgazm yaklaştığı an eşinden durmasını ister. Aradan geçen birkaç saniyeden sonra boşalma isteği azalır. Boşalma isteğinin azalması ile birlikte eşinden tekrar mastürbasyona devam etmesini ister. Yine bir önceki akışta olduğu gibi orgazm yaklaşırken eşini durdurur. Aynı şekilde dur-başla işlemleri dört defa tekrarlanır. Dördüncü denemenin sonunda ise erkeğin boşalması sağlanır. Dur-başla tekniği farklı cinsel birliktelik pozisyonları için de uygulanmalıdır. Genellikle 2 ile 10 hafta içerisinde erkeğin boşalma süresi ve kontrolü sağlanmış olur.

Sıkma Tekniği

Sıkma tekniğinde de dur-başla tekniği ile benzer işlem akışları vardır. Aralarındaki tek fark, orgazm olmaya yakın eş mastürbasyonu kesmez onun yerine penisi sıkma işlemini uygular. Sıkma aşamasında kadın, ereksiyon halinde olan penisin altından sıkar. Bu işlem için baş parmak ve işaret parmaklarını kullanır. Erkek ereksiyonun büyük bir bölümünü kaybedinceye kadar sıkıca bastırmayı sürdürür. Ardından kadın tekrar erkeği uyarmaya başlar.

Dur-başla ve sıkma tekniklerinden başka kullanılan özel yöntemler de vardır. Bunlardan başlıcaları; Teo’cu sevişme tekniği, Ikınma tekniği, aşağı basınç tekniği, penis kökü basınç tekniğidir.

Teo’cu sevişme tekniğini erkekler tek başlarına uygulayabilmektedirler. Erkek; boşalma hissiyatını hissettiği anda penisini vajinadan çıkartır. Ve ardından penisi ile derin olmayan alanlara yumuşak girişler yaparak sevişmeyi sürdürür. Yine boşalma duygusu hissettiğinde, bu sefer penisini vajinadan tamamen çıkarır ve ilişkiye devam edebilmek için boşalma tehlikesinin geçmesini bekler.

Ikınma tekniğinde erkek, boşalma noktasına ulaştığını hissettiğinde birkaç kez derin nefes alır ve aşağıya doğru nefes alır yani ıkınma işlemini gerçekleştirir. Her boşalma hissinde aynı işlem yapılır. Boşalmanın istendiği ana kadar sürdürülür.

Aşağı basınç tekniğinde skrotum yani halk dilinden bilinen ismi ile testis torbası ile anüs yani makat arasındaki tam noktaya kısa ama güçlü olarak ani bir şekilde basınç uygulama tekniği kullanılır. Bu şekilde, başlamış olan bir orgazm refleksini geri döndürebilmek mümkündür.

Penis kökü basınç tekniği, penisin boşalma sırasında aldığı pozisyona ters yönde bir basınç uygulama esasına dayanır. Testisler boşalmaya yakın yukarı doğru basınç uygular. El ile testisler hafifçe sıkılarak, bu basınca ters yönde yani aşağıdan yukarı doğru basınç verilir. Böylelikle boşalma anın ertelenmesi sağlanmış olur.

Yukarıdaki sıralamış olduğumuz erken boşalmada kullanılan teknikler kişiden kişiye göre farklı sonuçlar verebilmektedir. Kimi erkeklerde dur-başla tekniği faydalı olurken kimilerinde bu teknik hiçbir sonuç vermeyip diğer bir teknik istenen sonuca ulaşmasını sağlayabilir. Bu sebeple, teknikler sırası ile uygulanmalı, değerlendirilmeli ve en mükemmel sonuç alınan yöntemin uygulanması sürdürülmelidir.

Bir önceki makalemizde, Sertleşme Sorunu Nedir? (Ereksiyon Bozukluğu) hakkında detaylı bilgiler verilmekteydi.

Bir sonraki makalemizde ise, İktidarsızlık Nedir? (Erektil Disfonksiyon - ED) hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.